دوست داشتنی ها

مراحل خرید از نگـاره تلکـام

1

مرحله یک

انتخاب محصول

2

مرحله دو

ثبت نام و پرداخت

3

مرحله سه

اکانت خود را تائید کنید

4

مرحله پایان

ورود و دریافت محصول